Wellness Park / FysioClinic

Strandvägen 1, Pargas / Rantatie 1, Parainen – Tel./Puh.: 010-8203500

Tjänster

Fysioterapi

Vi erbjuder dig professionell rehabilitering av såväl akuta som kroniska besvär i stöd- och rörelseorganen. I begynnelsen utförs en specifik klinisk undersökning av patienten för att kartlägga besvären. En klinisk diagnos är grunden till en fortsatt behandlingsstrategi , givetvis tillsammans med patienten,  för att uppnå ett gott resultat. ”Ett gott behandlingsresultat är för oss en nöjd patient”.

Fysioterapibehandlingen varar mellan 30-60 min. Behandlingintensitet och -längd behovsprövas enligt patientens individuella behov. Behandlingen utförs individuellt och/eller i rehabiliteringsgrupp.

Behandlingen och rehabiliteringen baserar sig på ”A System of Orthopedic Medicin International ”-metoden ( OMI ) (Behandlingsmetoder).

Fysioterapi ges med läkarordination dvs remiss av vilket delkostnader kan ansökas och eventuellt ersättas av FPA. Fysioterapi och bedömning av stöd- och rörelseorganen kan erhållas även utan läkarremiss .

Läkartjänster

Vi erbjuder läkartjänster 1-2 ggr/vecka. Läkaren har specialiserat sig på klinisk ortopedisk medicin och är en naturlig och viktig länk i  FysioClinics personalteam .

Produktförsäljning

Vi säljer ortoser och stöd för rörelseapparaten. Stöd och ortoser anpassas alltid till personens behov och aktuella funktionsförmåga. Individuell handledning och rådgivning ges vid val av ortos och stöd.

Företagshälsovård och arbetsfysioterapi

Våra arbetsfysioterapeuter är utbildade i arbetsergonomi och bedömning av fysisk och psykisk arbetsbelastning på arbetsplatser och -enheter  samt  hos enskilda arbetstagare. I samband med ett arbetsplatsbesök gör arbetsfysioterapeuten en kartläggning av de aktuella belastningarna samt en helhetsbedömning av behovet på arbetsplatsen. Målsättningen bör vara en sund arbetsmiljö med friska arbetstagare .

Motions- och träningsgrupper

Vi erbjuder våra motionärer en modern, välutrustad motionsmiljö i centrala Pargas. Våra instruktörer är utbildade fysioterapeuter med mångårig erfarenhet av motions- och träningsgrupper . Detta är grunden till en trygg men samtidigt effektiv och individanpassad träning och motion.

Vårt motionsutbud är mångsidigt samt anpassat till olika nivåer. Hos oss hittar Du en motionsgrupp oberoende konditionsnivå och ålder. Instruktörerna leder även special- och  säranpassade grupper för handikappade .