Wellness Park / FysioClinic

Strandvägen 1, Pargas / Rantatie 1, Parainen – Tel./Puh.: 010-8203500

Samarbetsparter och linker

Skärgårdsdoktorn
Pargas läkarstation
Gamla Bläsnäsvägen 3
21600 Pargas
Tel. 02-458 5990
http://skargardsdoktorn.fi/lakarstationen

 

Orthopaedic Medicine
OMI Finland

OMI Norden

OMI Global

Suomen McKenzie Instituutti

Svenska McKenzieföreningen (Sverige)

 

Finlands fysioterapeuter ry
www.fysioterapia.net

Suomen kuntoutus- ja fysioterapiayrittäjät ry
www.fysi.fi

Respecta Oy
www.respecta.fi