Wellness Park / FysioClinic

Strandvägen 1, Pargas / Rantatie 1, Parainen – Tel./Puh.: 010-8203500

Behandlingsmetoder

Klinisk ortopedisk medicin (OMI)

Ortopedisk medicin enligt OMI (Orthopaedic Medicine International) baserar sig på engelsmannen Dr J. Cyriax diagnostik- och behandlingsmetod och grundar sig på evidensbaserad och forskningsprövad fakta.

Metoden möjliggör diagnostik av lokal eller utstrålande smärta samt dess särdrag och ursprung . Undersökning och diagnostik enligt OMI ger förståelse om val och möjligheter till en specifikt inriktad behandling för att eliminera ett smärttillstånd. Fysioterapeuternas behandling är djupa och  tvära friktioner, kapsulär töjning, traktion, mobilisering och manipulation. Läkaren kan använda specifika injektionsbehandlingar.

Fysioterapeuterna och läkarna som specialiserat sig på klinisk ortopedisk medicin enligt OMI har genomgått en vidareutbildning i 3-6 år, inkluderande erlagd examen.

McKenzie metoden (MDT)

Mekanisk diagnostik och terapi (MDT) är en metod utvecklad av nyazeeländaren  R . Mc Kenzie . Metoden baserar sig på diagnostik enligt människans och dess rörelseapparats påverkan av olika rörelser och positioner. Den individuella behandlingen utförs enligt tolkningar och fynd i relation till smärta av rörelse i en viss riktning eller långvariga positioner i stående och sittande.

Metoden grundar sig på en aktiv patient samt en fysioterapeut i en viktig instruktionsroll .

Fysio Clinics fysioterapeuter använder metoden framförallt som egen träning samt i rehabiliterings- och motionsgrupper .

Övriga manuella tekniker

I kombination med OMI teknikerna eller separat erbjuds övriga manuella tekniker som massage och stretching .

Rörelseterapi och stabilisende ovningar

Fysioterapin kan inkludera individuellt anpassad rörelseterapi och stabiliserande övningar antingen enskilt eller i grupp.

Fysikalisk behandling och akupunktur

Enligt behov kan smärttillstånd även behandlas med fysikalisk vård i form av elterapi (Didy, TNS) , ultraljudsbehandling, kylbehandling eller akupunktur.